BxLUG groupe des utilisateurs de GNU/Linux de Bruxelles

Espace membres

Opslag van boodschappen op de lijsten

Zoals reeds vermeld in het aan hen gewijde artikel, worden de verzendingslijsten van de BxLUG gearchiveerd en zijn ze leesbaar voor iedereen.

Dit is een goede zaak in die zin dat er soms via Google of anderen zeer interessante technische informatie doorgestuurd wordt die voor iedereen van de gemeenschap van nut kan zijn.

Maar bepaalde mensen wensen liever niet dat hun emails gearchiveerd worden.

Dit is mogelijk en het volstaat om een hoofding in een email toe te voegen (X-No-Archive: yes. Zo wordt deze niet gearchiveerd.

In afwachting dat een uitleg hier beschikbaar gesteld wordt over hoe je te werk moet gaan om een nieuwe hoofding toe te voegen, lees je best de documentatie van uw email programme.

Bienvenue dans le monde du libre